Sözlükte "gelişim" ne demek?

1. Gelişmek eylemi, serpilip büyüme.
2. İlerleme, gelişme, inkişaf, tekamül.

Gelişim kelimesinin ingilizcesi

n. evolution

Gelişim nedir? (Felsefe)

Hareketin yükselen, doğru bir çizgi izlemesi alt düzeydeki basit niteliklerden, üst düzeydeki daha karmaşık niteliklere geçişin genel biçimi.

Diyalektik maddeci gelişme öğretisine göre, evrendeki ve maddi sistemlerdeki gelişme, dışarıdan bir ilk-hareket ettiriciye ya da herhangi bir dış etkiye bağlı olarak değil, iç çelişkilerle ortaya çıkan, kendi kendine harekettir. Diyalektiğe aykırı olan evrimci görüşün ileri sürdüğü gibi, gelişme yalnızca yavaş yavaş bir değişme olmayıp, yavaş yavaş ilerleyenle sıçrayanın, sonunda yeni nitelikler doğuran nicelik değişimi ile nitelik değişiminin bir bütünlüğünü oluşturur. Maddi dünya, gelişmeleri zamansal bakımdan birbiriyle bağlamlı olan ve nitelikçe farklı gelişim basamaklarından oluşan bir sistem oluşturur, --inorganik madde, organik madde, toplum ve nihayet düşünce diye sıralayabileceğimiz- bu gelişim basamakları, kendi içlerinde birçok gelişim evreleri ve gelişim biçimleri gösterirler. Maddenin tüm gelişim basamaklarının ve biçimlerinin, Marksçı diyalektik tarafından araştırılıp ifade edilen, kendilerine özgü, belirli yasal düzenlilikleri vardır.

En genel gelişme yasaları şunlardır: Karşıtların bütünlüğü ve birbirleriyle savaşımı yasası, nicelik değişimlerinin nitelik değişimlerine dönüşmesi ve arkasından bu nitelik değişikliklerinin nicelik değişikliklerine yol açması yasası, olumsuzlamanın olumsuzlanması yasası. Ayrıca, maddenin tüm gelişim basamakları ve biçimleri, başka alanlarda geçerli olmayan, kendilerine özgü bir takım belirgin gelişme yasaları ortaya koyarlar. Evrendeki sonsuz gelişme süreci, «yükselen» ve «alçalan» çizgilerden oluşan diyalektik bir bütünlüktür(Engels) ve burada daha yüksek gelişime doğru olan eğilim, yalnızca sonlu maddi sistemler için belirgin bir eğilim olup, bir bütün olarak dünyanın tümünü kapsamaz. Hareket, Maddenin hareketinin temel biçimleri.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç